Thành phố Hồ Chí Minh hướng về Đại hội XIII của Đảng

(CAO) Hướng về Đại hội XIII của Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân TPHCM - với truyền thống bản lĩnh, kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình của mình - sẽ luôn đi đầu, “vì cả nước”, “cùng cả nước”...

Lên đầu trang