"Nhà ngoại cảm" đúc cả tấn vàng thỏi giả, vẽ ra nhiều chuyện ly kỳ để lừa đảo

(CAO) Từ năm 2011 đến năm 2014, dưới mác “nhà ngoại cảm” 2 đối tượng đã liên tiếp thực hiện các vụ đi tìm mộ liệt sỹ, rồi cho các đệ tử đi gặp các gia đình có nhu cầu tìm mộ liệt sỹ để huy động đóng góp tiền nhằm chiếm đoạt.

Lên đầu trang