Cheka- “Thanh kiếm và lá chắn” của nước Nga Xô viết

Thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga và sự ra đời của nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới là nguồn động viên to lớn cho các nước thuộc địa trong công cuộc đấu tranh giành độc lập. Để bảo vệ thành quả đó trước những thế lực đe dọa sự tồn vong của nước Nga Xô viết, cơ quan an ninh (Cheka) vừa là “lá chắn” trước ngoại xâm, vừa là “thanh kiếm” tiêu diệt lực lượng phản cách mạng trong lòng đất nước lúc bấy giờ...

Lên đầu trang