Lần đầu tiên phát hiện cá thể mang lớn ở Quảng Nam

(CAO) Sáng 23-5, ông Từ Văn Khánh, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam xác nhận, lần đầu tiên 2 cá thể mang lớn (Muntiacus vuquangensis) đã được máy bẫy ảnh ghi nhận tại Quảng Nam trong một hoạt động điều tra và đánh giá đa dạng sinh học khu vực.

Lên đầu trang