Nhiều vụ học sinh chết đuối thương tâm liên tiếp xảy ra

(CAO) Liên tiếp những vụ đuối nước thương tâm xảy ra trong những ngày qua, một lần nữa cảnh tỉnh đến các bậc phụ huynh trong việc kiểm soát con em, đặc biệt là khi mùa hè đang đến gần.

Lên đầu trang