Gã chồng bạc ác, lừa bán vợ sang Trung Quốc

(CAO) Gã chồng bạc ác đã lừa bán vợ qua Trung Quốc với giá 70.000 NDT (khoảng 250 triệu đồng), nhưng chỉ được lấy 22 triệu đồng về nước tiêu xài hết.

Lên đầu trang