Lương hưu từ bảo hiểm xã hội trở thành bạn của người già

(CAO) Nhờ việc kiên trì tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, đến nay những người dân được hưởng lương hưu đã phần nào tự chủ được kinh tế, bớt gánh nặng cho con cái và góp phần làm tăng niềm vui lúc tuổi già.

Lên đầu trang