Hơn một nửa dân số không đủ năng lực sức khỏe

(CAO) Theo các chuyên gia y tế, rất nhiều nghiên cứu cho thấy, hơn một nửa dân số trên toàn cầu không đủ năng lực sức khỏe để đối phó với các nhu cầu y tế, trong việc tiếp cận, hiểu và sử dụng thông tin y tế để đảm bảo sức khỏe cho cá nhân.

Lên đầu trang