Sử dụng thêm vắc-xin DPT-VGB-Hib trong tiêm chủng mở rộng

(CAO) Chương trình tiêm chủng mở rộng có hai loại vắc-xin được sử dụng song song là: vắc-xin ComBe Five và DPT-VGB-Hib.

Lên đầu trang