Lợi dụng vợ vắng nhà, cha dượng xâm hại con riêng của vợ

(CAO) Lợi dụng lúc vợ vắng nhà, cha dượng đã thực hiện hành vi giao cấu với con riêng của vợ.

Lên đầu trang