Saigon Co.op ký kết hợp tác Liên minh HTX Việt Nam nghiên cứu mô hình HTX phát triển

Thứ Ba, 22/12/2020 16:04  | Nguyễn Hiếu

|

(CAO) Sáng 20/12/2020, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình - Thủ đô Hà Nội, đã diễn ra sự kiện khai mạc Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, Hợp tac xã và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020.

Ttrong khuôn khổ sự kiện, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) đã tiến hành ký kết hợp tác với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Trong các nội dung hợp tác toàn diện, đáng chú ý là 8 nội dung có ý nghĩa thiết thực hỗ trợ mô hình HTX tại Việt Nam phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở có hành lang pháp lý cập nhật vững chắc, phương thức vận hành linh hoạt phù hợp xu hướng hội nhập.

Cụ thể, phối hợp nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương những thay đổi trong luật, chính sách, hướng dẫn để phù hợp với sự phát triển của HTX trên cả nước; Phối hợp trong công tác khai thác, phát triển điểm bán mới theo mô hình kinh doanh của Saigon Co.op tại các tỉnh, thành phố để hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương, kinh tế tập thể; Phối hợp nghiên cứu, xây dựng các mô hình HTX gắn với chuỗi thu mua và phân phối sản phẩm; phối hợp xây dựng tiêu chuẩn đầu ra cho sản phẩm, chương trình tiêu thụ định kỳ, xuyên suốt để tận dụng nguồn lực của haibBên cũng như nguồn lực của địa phương.

Phối hợp tổ chức các hoạt động quảng bá, tiêu thụ sản phẩm của các HTX đủ tiêu chuẩn tại hệ thống bán lẻ hiện đại của Saigon Co.op. Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại, tuần lễ sản phẩm của các HTX; Phối hợp nghiên cứu, xây dựng các mô hình HTX mới như: HTX sinh viên, HTX việc làm, HTX tiêu dùng…; Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ, quản lý của các HTX; Phối hợp, hợp tác thực hiện các đề tài, đề án, dự án phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của mô hình HTX Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Việc hợp tác toàn diện và đưa ra những mục tiêu cụ thể của Saigon Co.op và Liên Minh HTX Việt Nam lần này được xem là phù hợp và kịp thời trong bối cảnh Việt Nam đang trên đà hội nhập sâu rộng, các thành phần kinh tế cũng đang gấp rút có sự chuẩn bị để kịp thời nắm bắt những cơ hội mới và hệ thống HTX Việt Nam vốn đã tồn tại lâu năm cũng đã năng động sớm tham gia hội nhập sâu rộng.

Đây là sự kiện triển lãm đầu tiên sau gần 30 năm thành lập của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam để minh chứng, cổ vũ và thấy rõ đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước của kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX trong giai đoạn 2016 - 2020. Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, Hợp tac xã và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 sẽ diễn ra trong 3 ngày liên tục, từ 20/12 đến 22/12/2020 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình - Thủ đô Hà Nội.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang