Vinamilk chăm sóc cho bệnh nhân và người cao tuổi Việt Nam

(CAO) Trong tháng 5 và tháng 6 năm 2018, Vinamilk tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi hưởng ứng chiến dịch Quốc qia về người cao tuổi giai đoạn 2014 – 2020.

Lên đầu trang