PNJ tặng 3 tỷ đồng chống dịch Covid-19 và hạn hán, mặn ở miền Tây

(CAO) Chiều ngày 27 tháng 3 năm 2020, đại diện PNJ đã trực tiếp trao tặng số tiền 3 tỷ đồng cho Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Thành Phố Hồ Chí Minh. Theo ông Huỳnh Văn Tẩn – Giám Đốc Quan Hệ Đối Ngoại Công Ty PNJ, 2 tỷ đồng được trích từ Quỹ Họat Động của HĐQT Công Ty PNJ và 1 tỷ đồng được trích từ Quỹ Từ Thiện của PNJ – đây là nguồn quỹ được tự nguyện đóng góp từ một phần lương hàng quý của các cán bộ nhân viên PNJ.

Lên đầu trang