Kỳ 2: Đối tác “4 không”, thắng kiện 2 vòng (!)

(CATP) Sự thật về chuyển tiền “chui”, đầu tư “lụi” được phơi bày khi China Policy Limited (CPL) lập “công ty con” đầu năm 2019.

Lên đầu trang