Xứ chôm chôm hoang mang vì cây chết hàng loạt do phá hoại

(CAO) Để trồng được một cây chôm chôm từ lúc nhỏ đến lúc đơm bông kết quả là cả một quá trình tốn rất nhiều chi phí, công sức và phải mất ít nhất là 3 năm để cây chôm chôm cho đợt trái chiến đầu tiên.

Lên đầu trang