Tổng Bí thư: Thanh lọc đội ngũ, loại khỏi bộ máy những cán bộ hư hỏng, tham nhũng

(CAO) Đây là một trong những nhiệm vụ của công tác phòng chống tham nhũng năm 2018 mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã chỉ ra tại phiên họp thứ 13 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tổ chức sáng 22-1.

Lên đầu trang