"Tránh việc quy hoạch Đà Nẵng theo ý muốn cá nhân..."

(CAO) “Đề án quy hoạch Đà Nẵng cần làm chi tiết, bài bản, đưa vào nghị quyết để thực hiện ngắn hạn và lâu dài, tránh xảy ra thay đổi quy hoạch theo ý muốn cá nhân lãnh đạo qua từng thời kỳ”.

Lên đầu trang