Bộ Công an:

Biểu dương 197 tập thể, cá nhân điển hình phong trào toàn dân BVANTQ

Thứ Sáu, 20/11/2020 18:40

|

(CAO) Ngày 20/11/2020, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Gặp mặt tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) giai đoạn 2015 - 2020. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội Trung ương…

Các điển hình tiên tiến giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hay trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: 05 năm qua, cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ đạo, định hướng, sâu sát, kịp thời trong thực hiện công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Nội dung, hình thức, giải pháp xây dựng phong trào từng bước được đổi mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) trong tình hình mới.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ ANTT được đẩy mạnh; nội dung, hình thức ngày càng phong phú, đa dạng. Công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ ANTQ thu được nhiều kết quả quan trọng, các mô hình, điển hình phát triển đa dạng, phong phú, thiết thực, có hiệu quả, mang tính xã hội hóa cao.

Đến nay, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều xây dựng được các mô hình, điển hình tiên tiến từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở với hàng nghìn mô hình...

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8) hàng năm được các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt; từng bước đi vào cuộc sống, thu hút được đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia. Từ phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã xuất hiện hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, dũng cảm, có nhiều thành tích trong phòng, chống tội phạm và phòng, chống tệ nạn xã hội.

Ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân trong sự nghiệp bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, Bộ Công an tặng Bằng khen cho 103 tập thể, 94 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, giai đoạn 2015 - 2020.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả, đóng góp to lớn của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong 5 năm qua.

Thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu, lực lượng Công an các cấp cần tiếp tục chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các địa phương trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; phải xác định rõ đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Thường xuyên quan tâm đổi mới cả về nội dung, hình thức cũng như biện pháp thực hiện phong trào; đồng thời tập trung nâng cao chất lượng phong trào ở các địa bàn chiến lược, phức tạp về ANTT.

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương cũng cần chủ động tăng cường quan hệ phối hợp, hiệp đồng với lực lượng Quân đội nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác xây dựng và triển khai thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Chú trọng lồng ghép triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương, từng lĩnh vực. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện.

Mặt khác, cần quan tâm chăm lo hơn nữa đến chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách tham gia bảo đảm ANTT; quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người tham gia phòng, chống tội phạm, cứu hộ, cứu nạn và trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, từ đó góp phần tăng cường lực lượng nòng cốt trong phong trào ngay từ cơ sở.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng chỉ rõ, kinh nghiệm rút ra trong công tác phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của quần chúng nhân dân; đây là nền tảng, là sức mạnh to lớn trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ. Qua đó, đồng chí Thứ trưởng mong muốn các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục và tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào cách mạng, phong trào thi đua và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ hơn nữa, giúp lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tin tưởng, thời gian tới, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự ủng hộ về mọi mặt của các tầng lớp Nhân dân, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong cả nước sẽ được nâng lên tầm cao mới, nhân rộng và đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm ANTT, phục vụ hiệu quả công cuộc xây dựng và phát triển đất nước...

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang