Cần quy định việc đưa trẻ vị thành niên cai nghiện bắt buộc

Thứ Năm, 13/08/2020 16:43

|

(CAO) Chính phủ vừa có phiên họp thảo luận về 4 dự án luật, trong đó có 3 dự án luật do Bộ Công an trình: Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Dự án Luật Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ.

Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) gồm 8 chương, 67 điều, so với Luật hiện hành tăng 11 điều, trong đó giữ nguyên 7 điều, sửa 47 điều và 13 điều quy định mới.

Trong quá trình xây dựng luật, theo cơ quan chủ trì soạn thảo, có một số nội dung còn có các ý kiến nhau như việc chấp hành hình phạt tù trong khi đang cai nghiện bắt buộc, quy định về trình tự, thủ tục đưa người nghiện từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc…

Về các nội dung trên, đa số ý kiến thành viên Chính phủ cho rằng, người đang cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cơ sở cai nghiện mà bị phát hiện thực hiện hành vi phạm tội trước hoặc trong thời gian chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nếu bị tòa án xử phạt tù thì được miễn chấp hành thời gian còn lại trong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để phù hợp với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Các ý kiến đề nghị Dự thảo Luật giao Chính phủ quy định chi tiết việc lập hồ sơ đưa người nghiện từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện ma túy công lập để cai nghiện ma túy bắt buộc; Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy công lập để cai nghiện ma túy bắt buộc đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Về nội dung này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Dự thảo Luật nhìn chung bám sát mục đích, phạm vi điều chỉnh và đã lấy ý kiến rộng rãi. Cho rằng thời gian qua, nhiều đối tượng tìm cách xâm nhập Việt Nam, không chỉ biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ mà còn là nơi trung chuyển, chế biến ma túy, Thủ tướng đánh giá cao, biểu dương các lực lượng công an, quốc phòng, nhân dân các địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, lập nhiều thành tích trong đấu tranh phòng chống ma túy.

Thủ tướng nhấn mạnh, quy trình cai nghiện ma túy bắt buộc cần minh bạch, rõ ràng, với trình tự thủ tục bảo đảm thận trọng, khách quan, chặt chẽ, đặc biệt khi áp dụng biện pháp này đối với người dưới 18 tuổi. Thủ tướng nêu rõ tinh thần là tạo khung pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phòng, chống ma túy; giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

Về Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Thủ tướng cho rằng, Luật được chuẩn bị công phu, nghiêm túc và các thành viên Chính phủ cơ bản đồng ý.

Lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã được quy định riêng rẽ tại nhiều luật, nghị định. Do đó, Luật này là cần thiết nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của lực lượng tự quản tại cộng đồng dân cư tham gia hỗ trợ công an chính quy bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền.

Thủ tướng nhấn mạnh, lực lượng này thể hiện tính tự quản, tự nguyện, không hành chính hóa về tổ chức và hoạt động, với sự tham gia thực chất và giám sát chặt chẽ của nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội cơ sở. Tổ chức và hoạt động bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với đặc điểm dân cư, với yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự từng vùng, miền, khu vực, tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước và đóng góp của nhân dân.

Về tuyển chọn, sẽ tiếp tục hoàn thiện theo hướng quy định đầy đủ hơn về tiêu chuẩn, nguyên tắc, quy trình tuyển chọn. Về vai trò, mối quan hệ với các lực lượng khác tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, cần quy định đầy đủ về cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, vai trò điều phối thống nhất của công an xã, phường, thị trấn chính quy, bảo đảm phát huy sức mạnh tổng hợp nhưng không chồng chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự cơ sở, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Về Dự án Luật Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ và Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần “cái gì có lợi cho dân, làm gì để xã hội phát triển tốt thì nên tiến hành, không quyền anh, quyền tôi mà làm chậm trễ sự phát triển của đất nước”. Nhất trí với các ý kiến đề xuất, Thủ tướng nêu rõ yêu cầu không để chồng chéo, Luật này chỉ mang tính nguyên tắc.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang