Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng làm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

(CAO) Tại quyết định 589/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Trần Ngọc Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giữ chức vụ Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Lên đầu trang