Phổ biến quy định về xuất nhập cảnh cho người Việt Nam ở nước ngoài

(CAO) Ngày 24-5-2019, Tại TP.HCM, Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Phòng quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP.HCM đã tổ chức hội nghị phổ biến các quy định về việc xuất nhập cảnh và các văn bản hướng dẫn về Luật xuất nhập cảnh đối với người Việt Nam ở nước ngoài; các thủ tục hành chính về xuất, nhập cảnh đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại TP.HCM.

Lên đầu trang