3 lãnh đạo Văn phòng Đăng ký sử dụng đất TP.HCM mỗi ngày ký 4.000-5.000 hồ sơ

(CAO) Theo thống kê 9 tháng đầu năm 2017, hồ sơ trễ hạn trên toàn TP.HCM khoảng 38.543 hồ sơ, trong đó chỉ có 12.074 hồ sơ có thư xin lỗi dân, còn lại 26.469 hồ sơ chưa có thư xin lỗi người dân.

Lên đầu trang