Chưa thể khẳng định chỉ ACV có kinh nghiệm đầu tư cảng hàng không

(CAO) ACV là một trong các doanh nghiệp đang có kinh nghiệm và lợi thế nhiều nhất trong số các doanh nghiệp trong nước, tuy nhiên, có rất nhiều dự án và tư nhân đã được đầu tư chưa có kinh nghiệm vẫn thành công.

Lên đầu trang