Hỗ trợ khoảng 18.800 tỷ đồng ngân sách cho TP.HCM chống ngập, xây bệnh viện

Thứ Hai, 14/11/2016 10:28  | Thanh Hoà

|

(CAO) Sáng 14-11, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết như vậy khi trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017, trước khi Quốc hội bấm nút thông qua.

Về những ý kiến đề nghị cân nhắc việc giảm tỷ lệ điều tiết để lại cho ngân sách địa phương (NSĐP) như: TP Hồ Chí Minh (giảm 5%); Đà Nẵng (giảm 17%)…bởi sẽ không có động lực để địa phương phát triển, do đó đề nghị giữ mức hợp lý ở một số địa phương vùng động lực kinh tế, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, hiện nay, trong bối cảnh khó khăn chung của ngân sách nhà nước, nhất là trong những năm gần đây vai trò của ngân sách trung ương (NSTW) giảm sút, không giữ được vai trò chủ đạo theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013; đồng thời, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 thì sau mỗi thời kỳ ổn định ngân sách, các địa phương phải tăng khả năng tự cân đối…, tăng tỷ lệ phần trăm điều tiết số thu nộp về ngân sách cấp trên.

Do vậy, việc Chính phủ trình tăng tỷ lệ điều tiết thu nộp của một số tỉnh trọng điểm thu về NSTW là phù hợp với quy định của Luật NSNN năm 2015 và Hiến pháp năm 2013 nhằm đảm bảo vai trò chủ đạo của NSTW, tăng nguồn lực để chia sẻ với các địa phương còn nhiều khó khăn.

Việc xác định tỷ lệ điều tiết để lại cho NSĐP đã căn cứ trên tổng số chi cân đối NSNN tính theo nguyên tắc tiêu chí, định mức mới trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 về chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên từ NSNN, bảo đảm mặt bằng chung giữa các địa phương.

Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị: “Trong điều kiện ngân sách khó khăn hiện nay, TP.HCM chia sẻ nhưng đề nghị không giảm đột ngột”

Các định mức phân bổ đã có hệ số và mức ưu tiên cho các địa phương điều tiết về NSTW. Đã ưu tiên phân bổ thêm số chi tính theo dân số từ 30% đến 70%. Riêng TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt còn được tăng cao hơn để xử lý các vấn đề về môi trường, thị chính, đảm bảo an ninh trật tự cho dân số tại chỗ và dân số vãng lai,...

Bên cạnh đó, hàng năm NSTW còn hỗ trợ các địa phương này thông qua các dự án vốn ODA, vốn trái phiếu Chính phủ và bổ sung có mục tiêu. Đây là nguồn lực lớn đóng góp vào tổng đầu tư toàn xã hội trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nói chung của các địa phương. Mức hỗ trợ này căn cứ vào từng công trình, dự án trên địa bàn.

Riêng TP.HCM, nếu tính cả khoản bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho ngân sách TP. HCM năm 2017 là 7.316 tỷ đồng (gồm vốn ngoài nước 4.034 tỷ đồng, vốn trong nước 3.282 tỷ đồng) để thực hiện các dự án công trình quan trọng, thì tỷ lệ điều tiết của TP.Hồ Chí Minh khoảng 22%. Đồng thời, nếu tính cả 10.000 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn cho dự án chống ngập và 8.800 tỷ đồng cho 2 bệnh viện tuyến cuối tại TP.HCM thì tổng mức hỗ trợ từ NSTW khoảng 18.800 tỷ đồng cho TP.HCM.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh NSNN còn khó khăn, phải bảo đảm cân đối giữa phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội, hỗ trợ các địa phương còn khó khăn, thì cần có sự chia sẻ đồng thuận của các địa phương có tiềm lực kinh tế lớn.

Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017

Với tinh thần đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội chấp thuận phương án xác định tỷ lệ điều tiết giai đoạn 2017-2020 như phương án Chính phủ trình, đồng thời đề nghị Chính phủ trong quá trình điều hành NSNN năm 2017 và các năm tiếp theo, ưu tiên bổ sung nguồn vốn đầu tư và các nguồn tài chính khác để hỗ trợ các địa phương trọng điểm thu có tỷ lệ điều tiết giảm trong giai đoạn 2017-2020, tạo điều kiện cho các địa phương này phát huy vai trò động lực kinh tế cho cả nước.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang