Hội thảo 'Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về đảm bảo quốc phòng, an ninh'

Thứ Năm, 14/07/2016 23:05

|

(CAO) Hội thảo khoa học “Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn hiện nay” được Hội đồng lý luận Bộ Công an phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng tổ chức sáng 14-7, tại Hà Nội.

Trần Bạch Đằng: Người Cộng sản đích thực - Một cây bút trí tuệ, tài hoa

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Đại hội lần thứ XII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo hội thảo

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, luận giải, làm sáng tỏ các quan điểm của Đảng, nhất là các vấn đề mới về quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; những thuận lợi, khó khăn, nguy cơ đe doạ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các quan điểm của Đảng về quốc phòng, an ninh và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong 5 năm tới.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, thực tiễn đã chứng minh sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc

“Để quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII về quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình hiện nay, yêu cầu đặt ra là cần nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xác định trúng những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để có các giải pháp cụ thể, khoa học nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Tổ quốc trong mọi tình huống”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Toàn cảnh hội thảo

Chủ tịch nước yêu cầu, các ý kiến tham luận tại Hội thảo cần đề xuất những giải pháp thiết thực, cụ thể, nhất là những giải pháp chiến lược và các giải pháp mang tính đột phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, góp phần hoàn thiện đường lối, quan điểm của Đảng và bổ sung, phát triển nhận thức lý luận về bảo vệ Tồ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang