Mỗi cán bộ, chiến sỹ Tổng cục An ninh phải bản lĩnh trên mọi lĩnh vực, vì nhân dân phục vụ

Thứ Tư, 17/05/2017 16:06  | Mai Loan

|

(CAO) Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Chiều 16-5, Đoàn Công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã kiểm tra công tác tại Tổng cục An ninh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi kiểm tra

Trong thời gian qua, Tổng cục An ninh đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; hướng dẫn của Tổng cục Chính trị CAND, Đảng ủy Tổng cục An ninh đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, cụ thể hóa các nhóm giải pháp với nhiều nội dung, hình thức phù hợp với đặc điểm tính chất, công tác của từng đơn vị.

Theo đó, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được lồng ghép vào các hoạt động sinh hoạt chính trị thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” góp phần nâng cao ý thức tự giác trong việc học tập và làm theo Bác.

Quang cảnh Hội nghị

Trên từng vị trí công tác được phân công, cán bộ, chiến sỹ xác định rõ trách nhiệm của bản thân, tự giác chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực, chủ động, mưu trí, dũng cảm, cương quyết, khôn khéo làm thất bại âm mưu, ý đồ hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, nhấn mạnh: Quá trình triển khai thực hiện, Bí thư và cấp ủy các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu và công tác giám sát chung; đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nhận dạng đúng, nhận dạng trúng về suy thoái tư tưởng chính trị, suy thoái đạo đức...

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Tổng cục An ninh cần chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế; gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII của Đảng với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Trung tướng Nguyễn Chí Thành phát biểu tại Hội nghị

Cùng với đó, Tổng cục An ninh cần vận dụng sát, hợp vào thực tiễn của đơn vị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lĩnh vực công tác, chiến đấu của đơn vị, cá nhân; tiếp tục nhân rộng cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả và tính thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách đang đặt ra trong công tác đảm bảo An ninh quốc gia; nâng cao công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác tham mưu. Mỗi cán bộ, chiến sỹ Tổng cục An ninh phải tinh thông về nghiệp vụ; vững về chính trị và pháp luật, bản lĩnh trong thi hành công vụ, trong quan hệ xã hội và trong sinh hoạt nơi cư trú; phong cách nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang