Bộ Công an:

Sơ kết công tác đảm bảo an ninh kinh tế và triển khai Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị

Thứ Năm, 25/05/2017 17:57  | Mai Loan

|

(CAO) Ngày 25-5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an ninh kinh tế (ANKT) giai đoạn 2009 - 2016 và triển khai Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANKT trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) và hội nhập kinh tế quốc tế".

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo

Dự Hội nghị có các đồng chí: Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương...

Về phía Bộ Công an có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Thứ trưởng Lê Quý Vương quán triệt Chỉ thị số 12, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANKT trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế";

Đại diện lãnh đạo Tổng cục An ninh, Bộ Công an trình bày Báo cáo sơ kết công tác bảo đảm ANKT từ năm 2009 đến 2016, nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, lực lượng Công an sử dụng đồng bộ các biện pháp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các ban, bộ, ngành kinh tế và toàn dân; kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế; bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động hợp tác kinh tế với các quốc gia trên thế giới.

Chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước về chủ trương, giải pháp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm lợi ích, an ninh quốc gia của Việt Nam trong đàm phán gia nhập các tổ chức, diễn đàn kinh tế khu vực và thế giới; đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại song phương, đa phương, góp phần hoạch định các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; cung cấp thông tin và tham mưu với các bộ, ban, ngành, địa phương lựa chọn đối tác nước ngoài có năng lực tài chính, công nghệ tiên tiến, các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo điều kiện thu hút đầu tư nước ngoài...

Chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ANKT phục vụ tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế. Xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động tái cơ cấu nền kinh tế theo Đề án của Chính phủ, trọng tâm là tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng, tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và tái cơ cấu đầu tư công...

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã đạt được trên các mặt công tác đảm bảo an ninh, trật tự nói chung, công tác bảo vệ ANKT nói riêng trong thời gian qua; đồng thời tin tưởng sâu sắc rằng, với những nỗ lực quyết tâm cao, với tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, với đội ngũ cán bộ trung thành, tận tụy, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ năng lực, lực lượng CAND sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích mới, mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm ANKT thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc cần tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng và yêu cầu cấp bách của công tác đảm bảo ANKT trong tình hình hiện nay. Xác định rõ bảo đảm ANKT là trách nhiệm của các cấp, các ngành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, trong đó, lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt; bảo đảm ANKT phải gắn liền với đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ cán bộ, bảo vệ đảng viên, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Vì vậy, phải tập trung quán triệt triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm chỉ đạo, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, về công tác đảm bảo ANKT, nhất là Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANKT trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế" thành chương trình, kế hoạch và trách nhiệm của từng cấp ngành để thực hiện có hiệu quả. Quy định rõ trách nhiệm của Thủ trưởng các bộ, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm ANKT.

Phải kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế với bảo đảm ANKT; bảo đảm ANKT phải xây dựng trên cơ sở nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, độc lập, tự chủ. Việc thẩm định các chương trình, dự án kinh tế liên quan đến công tác bảo vệ an ninh, trật tự chính là nhiệm vụ của lực lượng Công an các cấp, các ngành chức năng có trách nhiệm phối hợp; quá trình thẩm định dự án, hoạch định chính sách phải thật là trách nhiệm, tuyệt đối không được lợi dụng để tư lợi, gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Lực lượng Công an phải làm tốt công tác nắm tình hình, nhận diện mối đe dọa, các nguy cơ gây phương hại đến nền kinh tế, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương giải pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả...

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác Công an góp phần bảo vệ kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo tinh thần Nghị quyết của Chính phủ. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh quốc gia trên lĩnh vực kinh tế, bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, không để sơ hở, thiếu sót. Tăng cường lãnh đạo và chỉ đạo quyết liệt hơn trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương, giải pháp về bảo đảm ANKT theo tinh thần Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị.

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải trực tiếp, thường xuyên chỉ đạo việc triển khai thực hiện các mặt công tác Công an bảo đảm ANKT theo tinh thần Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị, góp phần đưa Chỉ thị này của Đảng thực sự "đi vào thực tiễn cuộc sống", tạo sự chuyển biến rõ nét, mang lại hiệu quả thiết thực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tại hội nghị

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cùng toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân viên lực lượng CAND, Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và cá nhân đồng chí Thủ tướng Chính phủ đối với lực lượng CAND nói chung, lực lượng bảo đảm ANKT và công tác bảo đảm ANKT.

Đồng chí Bộ trưởng khẳng định, lực lượng CAND nhận thức sâu sắc rằng, bảo đảm ANKT là điều kiện “tiên quyết” góp phần tạo tiền đề, môi trường thuận lợi, an ninh, an toàn cho khởi nghiệp, phát triển nhanh, bền vững của nền kinh tế, bảo đảm kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước; đồng thời ý thức sâu sắc, đầy đủ về trách nhiệm của lực lượng CAND trước đòi hỏi của tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ rất nặng nề đang đặt ra.

Lực lượng CAND xin hứa với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân, với đồng chí Thủ tướng Chính phủ, nguyện tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng vẻ vang; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch; hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân;

Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các bộ, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và dựa vào nhân dân; không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANKT, góp phần thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị, với công tác bảo đảm ANKT trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế” và các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, phục vụ sự ổn định và phát triển đất nước.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang