Trộm thoát án nhờ… vướng luật

(CAO) Cách vận dụng luật một cách máy móc, cứng nhắc khiến tội phạm trộm cắp lọt lưới pháp luật.

Lên đầu trang