Đoàn kết, xây dựng TP.HCM thành nơi có chất lượng sống tốt và văn minh

Thứ Sáu, 28/06/2019 16:49

|

(CAO) Ngày 28/6, Đại hội Đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hồ Chí Minh lần thứ XI đã bế mạc sau hai ngày làm việc, hiệp thương cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2019-2024, thông qua mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động công tác Mặt trận trong giai đoạn 2019-2024.

Trong hai ngày làm việc tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận thông qua mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2019-2024, trong đó nhấn mạnh đến việc tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; hướng mạnh về cơ sở nắm chắc tình hình nhân dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội; phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của nhân dân thành phố tham gia phát triển kinh tế-xã hội.

Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội. Ảnh: hcmcpv.org.vn

Đại hội đã thông qua một số mục tiêu cụ thể của công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014-2024 như vận động ủng hộ 625 tỉ đồng trong cả nhiệm kỳ cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”; vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” 125 tỉ đồng/năm; hàng năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức từ 3-5 cuộc giám sát ở những lĩnh vực mà người dân quan tâm, bức xúc…

Đại hội đã tập trung thảo luận và thông qua mục tiêu, giải pháp thực hiện năm chương trình hành động lớn của nhiệm kỳ 2019-2024, gồm: tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của thành phố và đất nước; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tăng cường giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội cũng đã thảo luận, đề xuất ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX.

Qua thảo luận, hiệp thương, các đại biểu tham dự Đại hội đã cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ XI gồm 138 ủy viên; cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX gồm 15 người và hai đại biểu dự khuyết. Bà Tô Thị Bích Châu tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của các đại biểu trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2019-2024.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Nghĩa tình”, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần XI kêu gọi các tầng lớp đồng bào thành phố, người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, chung sức, chung lòng cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xây dựng TP.Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; xứng danh là "Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu".

Nhân dịp này Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hồ Chí Minh; Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho bảy tập thể, 14 cá nhân vì những thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận tại TP giai đoạn 2014-2019.

MTTQ phải thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội
 

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang