Bộ Công an:

Khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng

Thứ Ba, 09/10/2018 15:50  | Mai Loan

|

(CAO) Ngày 9-10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng. Thượng tướng Tô Lâm, Bộ Trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Soạn thảo chủ trì cuộc họp.

Cùng dự có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an; các thành viên trong Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Luật An ninh mạng.

Ngày 12-6-2018, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật An ninh mạng với tỷ lệ đồng ý là 86,86%.

Ngày 12-7-2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 851/2018/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản, quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 5. Trong đó, giao cho Bộ Công an xây dựng 3 văn bản chính trình Chính phủ gồm Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục áp dụng một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng; Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều trong Luật An ninh mạng và Quyết định của Thủ trướng Chính phủ ban hành Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp

Theo đó, Bộ Công an khẩn trương triển khai các trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, để đảm bảo tiến độ đề ra, Bộ Công an đã chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương thực hiện việc xây dựng các dự thảo, tiến hành các trình tự, thủ tục theo quy định. Đến nay, dự thảo các văn bản đã hoàn thành, dự kiến Chương trình làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập...

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập đã tập trung thảo luận góp ý 3 dự thảo văn bản hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng. Các ý kiến tập trung vào các vấn đề trọng tâm, có tính chủ trương, chính sách về an ninh mạng, góp phần hoàn thiện việc xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật An ninh là những văn bản quan trọng và phức tạp, liên quan trực tiếp đến công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền của đất nước; đồng thời liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhiều bộ, ngành và nhận được sự quan tâm rất lớn từ cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản này cần phải khẩn trương hoàn thiện để trình Chính phủ xem xét ban hành, bảo đảm hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019. Yêu cầu về tiến độ xây dựng là rất gấp, đi cùng với đó là yêu cầu chất lượng của các văn bản.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu Thường trực Ban Soạn thảo tiếp thu ý kiến tham gia góp ý, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo các văn bản để gửi xin ý kiến của các bộ, ngành có liên quan, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang