Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân:

MTTQ phải thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội

Thứ Năm, 27/06/2019 15:01

|

(CAO) Sáng 27/6, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 với chủ đề “Đoàn kết - dân chủ - đổi mới - nghĩa tình” đã khai mạc với sự tham dự của khoảng 700 đại biểu và khách mời.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh; ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP.Hồ Chí Minh; các mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động dự Đại hội.

Thay mặt lãnh đạo TP, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tặng bức tranh cho MTTQ Việt Nam TP.HCM

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận, đánh giá cao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên, khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã và đang có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, trước tình hình mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cần tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cần sâu sát hơn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các giới, mọi tầng lớp nhân dân, lấy mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng để phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng TP.Hồ Chí Minh thành “Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Bí thư Thành ủy đề nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố nhiệm kỳ tới tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc vận động, tổ chức thực hiện sâu rộng và hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát, phản biện xã hội. Qua đó góp phần làm cho tổ chức Đảng, bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, là của dân và vì dân.

Nhiệm kỳ tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với nhân dân, hướng về cơ sở, thiết thực, hiệu quả để thực sự là cầu nối, trung tâm đoàn kết, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cần nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân, quảng bá hình ảnh Việt Nam, Thành phố để thu hút đầu tư nước ngoài và kiều bào, phát huy nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, nhiệt tình, bám sát công việc của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp thành phố, đặc biệt đối với cán bộ cấp cơ sở và các Ban Công tác Mặt trận đã tận tụy, trách nhiệm, vì lợi ích của cộng đồng vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách và chương trình về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo, nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận các cấp của thành phố cần tiếp tục phát huy vai trò liên minh chính trị, chủ trì phối hợp và thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên; thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân thông qua việc thường xuyên lắng nghe, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Cùng với đó là nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào, cuộc vận động thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố; tăng cường vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội có hiệu quả và xây dựng tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ Mặt trận theo hướng tinh gọn, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc TP.Hồ Chí Minh lần thứ XI sẽ tập trung đánh giá những ưu khuyết điểm, phân tích làm rõ nguyên nhân hạn chế, yếu kém, bài học kinh nghiệm thực tiễn qua 5 năm thực hiện Chương trình hành động Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc thành phố lần thứ X. Bên cạnh đó đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ - giải pháp, chương trình hành động cho nhiệm kỳ XI.

Đại hội sẽ thảo luận, thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Văn kiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX; Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); hiệp thương cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ XI và hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX.

Báo cáo của Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tại Đại hội cho biết, nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động được triển khai hướng mạnh về cơ sở.

Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng. Nhiều mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả thiết thực được nhân rộng. Qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt chương trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới đã đem lại hiệu quả thiết thực, an ninh chính trị - trật tự an toàn thành phố được giữ vững.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang