Cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện trước ngày 1-7-2021

Thứ Tư, 09/09/2020 19:01  | Mai Loan

|

(CAO) Đó là phát biểu của Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo triển khai dự án được Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến tới 63 Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD) và sơ kết 6 tháng thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDL) vào ngày 9-9, tại Hà Nội.

Thực hiện Luật CCCD năm 2014 và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an được giao trọng trách xây dựng Dự án CSDL Quốc gia về dân cư và CSDL CCCD để bảo đảm việc thực hiện cấp thẻ CCCD thống nhất trên toàn quốc.

Đây là 2 Dự án có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về ANTT, phục vụ phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện Quyết định số 446, ngày 11-5-2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án sản xuất, cấp và quản lý chứng minh nhân dân, Bộ Công an đã giao cho Tổng Cục Cảnh sát làm chủ đầu tư tiến hành triển khai. Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan ban hành các văn bản quy phạm pháp luật làm hành lang pháp lý cho việc triển khai dự án. Ngày 21-9-2012, Bộ Công an tiến hành cấp thí điểm tại một số đơn vị thuộc CATP Hà Nội, sau đó cấp tại 16 tỉnh, thành phố. Sau khi Luật CCCD được thông qua, Bộ Công an đã tổ chức điều chỉnh, chuyển đổi, cập nhật hệ thống sản xuất, cấp và quản lý chứng minh nhân dân sang CCCD tại 16 địa phương. Đến nay đã cấp được gần 17 triệu thẻ chứng minh nhân dân/CCCD. Hệ thống CCCD được kết nối, chia sẻ, khai thác, phục vụ có hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước, yêu cầu nghiệp vụ của lực lượng Công an.

Về Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện và tổ chức tập huấn về Quy trình thu thập, cập nhật thông tin công dân trong CSDL về dân cư, thực hiện thu thập, cập nhật đến ngày 20-8-2020 đã có 59/63 các địa phương đã thu thập theo kế hoạch. Đến nay có 14 bộ, cơ quan ngang bộ và 45 tỉnh, thành phố gửi kết quả về Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện việc kết nối, chia sẻ.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc

Quá trình xây dựng Dự án đã xác định rõ các nội dung, trong đó về mối quan hệ Dự án CCCD và Dự án CSDL Quốc gia về dân cư và sự thống nhất dùng chung hệ thống CCCD với hệ thống CSDL Quốc gia về dân cư. Theo đó, đường truyền, thiết bị, bảo mật, dịch vụ công cấp Giấy xác nhận số chứng minh nhân dân và cấp CCCD trực tuyến phân hệ Kiểm soát sử dụng thẻ. Xác minh di động, sử dụng chung hạ tầng trung tâm dữ liệu Data; hệ thống cấp số định danh cá nhân và thực hiện kết nối, truy xuất dữ liệu từ CSDL Quốc gia về dân cư khi làm thủ tục cấp CCCD để thẩm định đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác và giảm thiểu việc công dân phải kê khai thông tin. Đầu tư sinh trắc học trong Dự án như: Thu thập vân tay lăn thay cho sử dụng vân tay phẳng, đầu tư đối với nhận dạng khuôn mặt để đầu tư trong Dự án… và đầu tư Thẻ CCCD có gắn chíp điện tử.

Sauk hi nghe đại diện lãnh đạo Công an địa phương, các đơn vị Bộ Công an tham luận tại hội nghị về các giải pháp kết hợp thực hiện 2 Dự án trên. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, việc triển khai song hành 2 Dự án nhằm đảm bảo đồng bộ, tận dụng tối đa nguồn nhân lực, hạ tầng, đường truyền kỹ thuật số góp phần tiết kiệm, tránh lãng phí ngân sách Nhà nước.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và các đại biểu dự Hội nghị

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt các chỉ đạo của Chính phủ, Kế hoạch của Bộ Công an từ Trung ương đến cơ sở để thống nhất nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc xây dựng CSDL Quốc gia về dân và và Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD. Đối với các đơn vị thuộc Bộ, các đồng chí Cục trưởng bám sát kế hoạch của Ban chỉ đạo để triển khai 2 Dự án và các Kết luận.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các đồng chí Giám đốc Công an địa phương cần tập trung chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, tập trung bố trí nguồn nhân lực; phối hợp trong triển khai, thực hiện lắp đặt thiết bị, đường truyền, đào tạo, tập huấn. Xây dựng hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 2 Dự án; triển khai Kế hoạch tổ chức cấp CCCD cho 100% công dân trên toàn quốc đủ điều kiện hoàn thành trước ngày 1-7-2021…

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang