Tổ chức trọng thể Lễ truy điệu, Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Thứ Năm, 27/09/2018 08:14  | CAO

|

(CAO) Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tổ chức vào 7 giờ 30 phút sáng nay, ngày 27/9/2018, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ an táng từ 15 giờ 30 phút cùng ngày tại quê hương Chủ tịch nước xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng gia quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Lễ truy điệu. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Gia quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đi vòng quanh linh cữu vĩnh việt Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Di quan Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân di linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra linh xa. Ảnh: Giang Huy.
Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đặt lên cỗ linh xa chuyển về quê hương Ninh Bình tổ chức lễ an táng

Lễ truy điệu diễn ra cùng lúc tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội); Hội trường Thống Nhất (TP.Hồ Chí Minh) và tại quê nhà của Chủ tịch nước, xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình.

Đúng 7:30, Lễ Truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên bố Lễ truy điệu:

"Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong những ngày qua, đã có 1.658 đoàn với số lượng khoảng 50.000 người đại diện các cơ quan đoàn thể địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, nhân sĩ, trí thức, chức sắc, tôn giáo, các tổ chức cá nhân trong nước và quốc tế đã đến viếng đồng chí Trần Đại Quang tại Hà Nội, TP.HCM và quê nhà. Trong đó có 164 đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế. Một số đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do điều kiện không đến được đã gửi vòng hoa viếng, chia buồn cùng gia đình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tuyên bố Lễ truy điệu bắt đầu

Trong niềm tiếc thương vô hạn, chúng ta tập trung ở đây hôm nay tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt Ban tổ chức lễ tang, tôi xin tuyên bố Lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang bắt đầu".

Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn tiễn biệt đồng chí Trần Đại Quang:

Thưa đồng bào, đồng chí và các bạn, thưa gia quyến đồng chí Trần Đại Quang.

Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, Đại biểu Quốc hội, nhà lãnh đạo đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân đã vĩnh biệt chúng ta.

Đây là một tổn thất lớn với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến đồng chí.

Hôm nay, trong niềm tiếc thương vô hạn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đồng chí, đồng bào, bạn bè và gia quyến, tổ chức trọng thể lễ tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Lễ tang đọc lời điếu. Ảnh: Giang Huy

Đồng chí Trần Đại Quang sinh ngày 12/10/1956 tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình – một vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa, yêu nước và cách mạng.

Đồng chí trở thành Đảng viên từ tháng 7/1980. Hơn 40 năm học tập, công tác, cuộc đời và hoạt động và công tác gắn liền với lực lượng Công an nhân dân, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí đã cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế hóa nghị quyết Đại hội lần thứ 11 của Đảng, cương lĩnh chính trị xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CHXH bổ sung và phát triển năm 2011 để đảm bảo ANTT, chủ động chỉ đạo nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương có ý nghĩa chiến lược về đảm bảo ANQG và TTATXH, phát hiện đấu tranh ngăn chặn nhiều âm mưu chống phá của các thế lực thù địch phản động và các loại tội phạm, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Những cố gắng nỗ lực và kết quả nêu trên đã góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động đối ngoại của đất nước.

Từ tháng 4/2016 đến nay, trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, của Quốc hội, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Trưởng ban Cải cách Tư pháp Trung ương theo đúng đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp và pháp luật; qua đó đã tích cực đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, xã hội; nâng cao vai trò, vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế.

Là một trong những lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng; thương yêu đồng chí, đồng bào, thực sự cầu thị, khiêm tốn học hỏi, trân trọng lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp; luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết; được đồng chí, đồng bào quý mến, bạn bè quốc tế trân trọng.

Trong công tác, đồng chí là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; cương lĩnh, đường lối của Đảng và lợi ích quốc gia, dân tộc; có ý chí chiến đấu cao, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, chế độ XHCN, bảo vệ Nhà nước và nhân dân.

Trong gia đình, đồng chí là người chồng, người cha mẫu mực, đức độ và giàu lòng nhân ái.

Với 63 tuổi đời, 38 năm tuổi Đảng, đồng chí Trần Đại Quang đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Đảng và Nhà nước đã trân trọng trao tặng đồng chí nhiều huân chương cao quý và huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Hôm nay, chúng tôi có mặt tại đây để bày tỏ tiếc thương và tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng.

Vĩnh biệt đồng chí, chúng tôi quyết tâm đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục đi theo con đường cách mạng vẻ vang mà Đảng, Bác Hồ kính yêu, Đảng và Nhà nước ta đã lựa chọn; kiên định Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Trong giờ phút tiếc thương và xúc động này, chúng ta trân trọng gửi đến gia quyến đồng chí Trần Đại Quang lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau không gì bù đắp được.

Kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Trần Đại Quang của chúng ta!

Thay mặt gia đình, ông Trần Quân, con trai trưởng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu cảm ơn.

Ông Trần Quân, con trai trưởng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang thay mặt gia đình nói lời cảm ơn.

Lễ truy điệu kết thúc. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tang quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi vòng quanh linh cữu Chủ tịch nước lần cuối.

Sau đó lễ di quan Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ được tiến hành. Linh cữu Chủ tịch nước được chuyển lên cỗ linh xa đưa về quê nhà xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình để tổ chức lễ an táng vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Lực lượng tiêu binh làm nhiệm vụ tại Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Lĩnh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đặt trên cỗ linh xa chuyển về quê nhà an táng

Cập nhật...

Đại tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Quang sinh ngày 12/10/1956 tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, vùng đất văn hiến, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng.

Đồng chí tham gia lực lượng Công an nhân dân năm 1972, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 7 năm 1980.

Trên 45 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Trần Đại Quang được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân tin tưởng giao đảm nhiệm nhiều trọng trách: Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh; Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa X, XI, XII, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa XI, XII; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Suốt quá trình hoạt động, công tác, đồng chí đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, nhất là với lực lượng Công an nhân dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương cao quý, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đồng chí ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với gia đình, đồng chí đồng nghiệp, bạn bè và người thân. Đây là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang