Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh:

Trao quyết định cho 16 đại sứ Việt Nam tại nước ngoài

Thứ Sáu, 06/12/2019 15:01

|

(CAO) Sáng 6/12, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quyết định bổ nhiệm và tiếp 16 đại sứ Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2019-2022.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước chúc mừng các đại sứ Việt Nam tại nước ngoài, bày tỏ tin tưởng các đại sứ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, tận dụng mọi thời cơ, vượt qua mọi thách thức để thực hiện thắng lợi trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Phó Chủ tịch nước cho biết, sau gần 35 năm đất nước đổi mới, Việt Nam đã giành được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực, thế và lực của Việt Nam được nâng cao. Trong thời gian tới, ngành ngoại giao Việt Nam có những thuận lợi căn bản khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2019-2022. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, Việt Nam cũng đứng trước những khó khăn, thách thức không nhỏ, tình hình thế giới và khu vực đang đứng trước những biến chuyển sâu sắc. Đây cũng là giai đoạn quyết định việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020; xây dựng, triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 và thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Năm 2020 có nhiều hoạt động quan trọng, dịp lễ lớn của đất nước, trong đó có hoạt động kỷ niệm quan hệ ngoại giao với các nước trên thế giới, đặt ra nhiệm vụ quan trọng cho ngành ngoại giao.

Nhấn mạnh Việt Nam chuyển sang giai đoạn hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng nhưng cũng đứng trước thách thức trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng, phát triển bền vững, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh lưu ý, ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế cần tiếp tục được coi là một trong những ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ sắp tới của các đại sứ.

]Trong bối cảnh đó, các đại sứ cần bám sát các nhiệm vụ then chốt: giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đồng thời, các đại sứ cần chú trọng nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam, trong đó thể hiện xứng đáng với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế, góp phần phục vụ phát triển bền vững đất nước.

Phó Chủ tịch nước mong muốn trong nhiệm kỳ sắp tới, các đại sứ sẽ phát huy tinh thần chủ động, tích cực trong công tác và tìm ra cách làm mới, sáng tạo, góp phần đưa quan hệ Việt Nam và các đối tác đi vào chiều sâu, ổn định; làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, phối hợp chặt chẽ thông tin, tham mưu cho Đảng, Nhà nước xử lý các vấn đề đối ngoại.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng, các đại sứ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh nhiệm vụ chính trị, các đại sứ cần quan tâm củng cố đoàn kết nội bộ; chú trọng đào tạo, rèn luyện tại chỗ cán bộ trẻ nhằm đảm bảo sự nối tiếp, kế thừa liên tục giữa các thế hệ, góp phần tạo ra đội ngũ cán bộ ngoại giao có trình độ, năng lực và bản lĩnh chính trị vững vàng.

Thay mặt các đại sứ vừa được bổ nhiệm, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng hứa sẽ quyết tâm hoàn thành công việc được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân giao phó; tuyệt đối trung thành và quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; nỗ lực thúc đẩy sâu rộng quan hệ của Việt Nam với các nước; tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin, góp phần bảo vệ lợi ích cốt lõi của Việt Nam, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế; phát triển ngoại giao đa phương; quan tâm công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ kiều bào ở nước ngoài, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc...

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng cho biết, Bộ Ngoại giao sẽ cùng các đơn vị trong Bộ và các đại sứ quán triệt, chỉ đạo triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang