Chủ đề năm 2020 của TPHCM:

Xây dựng văn hóa trở thành nền tảng phát triển bền vững

Thứ Bảy, 30/11/2019 19:54

|

(CAO) Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, ngày 30/11, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 34, khóa X đã kết thúc.

Hội nghị đã thông qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hoá – xã hội, công tác xây dựng Đảng của TPHCM trong năm 2020, trong đó xác định xây dựng yếu tố văn hoá trở thành chủ đề cho năm 2020, tạo tiền đề những năm tiếp theo; đồng thời thống nhất triển khai các giải pháp trọng tâm để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020 và toàn nhiệm kỳ 2015-2020.

Văn hóa trở thành nền tảng phát triển bền vững

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã điểm lại những kết quả nổi bật của thành phố đạt được trong năm 2019.

Theo đó, trong tổng số 13 chỉ tiêu, có 7 chỉ tiêu đạt, 4 chỉ tiêu vượt và có 2 chỉ tiêu là thu nhập bình quân đầu người và số doanh nghiệp thành lập mới chưa đạt.

Bên cạnh đó, thành phố có nhiều điểm sáng về năng suất lao động duy trì ở mức cao, gấp gần 3 lần cả nước; thu ngân sách vượt dự toán 3,3%; kết quả bước đầu trong triển khai khu đô thị sáng tạo phía Đông, xây dựng đô thị thông minh; thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội cũng như công tác phòng chống tham nhũng, quản lý báo chí…

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Dũng

Về xác định chủ đề cho năm 2020 của thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Hội nghị đã thống nhất về việc chọn chủ đề về văn hóa cho năm 2020, trong đó đã xác định một số hoạt động, nhiệm vụ thực hiện chủ đề như triển khai xây dựng danh mục các sự kiện văn hoá tổ chức hàng năm của thành phố.

Triển khai xây dựng, đầu tư và nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa của thành phố; tổ chức đối thoại, gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của văn nghệ sĩ thành phố; xây dựng chương trình đối thoại văn hoá trên Đài truyền hình TP…

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, đây là những đầu việc có thể thực hiện ngay từ đầu năm 2020, qua đó tạo cơ sở để xây dựng văn hoá trở thành nền tảng phát triển bền vững của thành phố trong nhiệm kỳ 5 - 10 năm tới.

Về tên gọi chủ đề cũng sẽ được thực hiện, trong đó tập trung theo hướng phát triển hoạt động văn hoá, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Chia sẻ về quan điểm phát triển của thành phố trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, cho biết: Thành phố xác định đi đầu trong phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, phong trào đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động.

Là trung tâm khỏi nghiệp sáng tạo lớn nhất cả nước, đi đầu trong việc tận dụng các cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát triển mạnh kinh tế số, kinh tế chia sė, kinh tế tuần hoàn. Khuyến khích, hỗ trợ để hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn, tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh khu vực cao. Thực hiện tăng trưởng xanh, tăng trưởng vì hạnh phúc của nhân dân.

Để làm cơ sở cho sự phát triển 5 năm tới, TP xác định xây dựng 4 nhóm chương trình, gồm chương trình trọng điểm đổi mới quản lý; chương trình đột phá phát triển hạ tầng; chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực; chương trình đột phá phát triển nguồn nhân lực và văn hóa. Từ đó, thành phố cụ thể hóa thành 38 đề án, chương trình nhỏ, kế hoạch phục vụ 4 nhóm chương trình lớn nêu trên.

Biểu quyết thông qua nghị quyết của Hội nghị

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa đạt 8,3-8,5%

Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu phát triển chủ yếu của thành phố năm 2020. Theo đó, TP xác định 20 chỉ tiêu phát triển chủ yếu, trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP) đạt 8,3% - 8,5%; tỷ trọng đóng góp của các yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP đạt từ 36% trở lên; tổng vốn đầu tư xã hội chiếm 35% GRDP; thu ngân sách đạt 100% dự toán; thành lập mới 44.000 doanh nghiệp; tạo 135.000 chỗ làm mới cho người lao động...

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, UBND TPHCM đã đưa ra 9 giải pháp trọng tâm. Cụ thể, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyểt 54 của Quồc hội; triên khai kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2019- 2021 sau Đại hội.

Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của thành phố sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn phương án sử dụng đất khi thực hiện cổ phần hóa, sắp xếp nhà, đất của các cơ quan Trung ương trên địa bàn để tranh thủ tổi đa các cơ chể, chính sách đặc thù về tài chính, ngân sách.

Nghiên cứu xây dụng triên khai thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tâng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khâu cảng biển thành phố, tạo nguồn thu đầu tư phát triển hạ tầng, dịch vụ xung quanh khu vực cảng.

Hoàn thành Để án điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

Thành phố tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Để án "Xây dựng TPHCM thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025"; Đề án xây dựng Khu đô thị sáng tạo phía Đông; hoàn thành Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị; nâng cao chất lượng thực hiện 7 chương trình đột phá.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, thành phố tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố; phát triển nhanh các ngành, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi, minh bạch; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư thuộc thẩm quyền thành phố.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo; hoàn thiện Hệ sinh thái khởi nghiệp; khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Bên cạnh đó, thành phố hoàn thiện cơ chế, chính sách để thu hút mạnh và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; tập trung thực hiện chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2020 các công trình trọng điểm của thành phố.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử theo hướng hiện đại, vững mạnh, chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả...

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang