Vingroup ủng hộ đồng bào lũ lụt 13 tỷ đồng và 320 tỷ đồng cho người nghèo

(CAO) Tập đoàn Vingroup thông qua Quỹ Thiện Tâm vừa ủng hộ 13 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ; đồng thời ký cam kết ủng hộ 320 tỷ đồng cho Quỹ An sinh xã hội và Quỹ Vì người nghèo.

Lên đầu trang