Thanh niên 19 tuổi bị tai nạn vỡ lách cần giúp đỡ

(CAO) Rời quê Hà Tĩnh vào Sài Gòn mưu sinh kiếm sống, thanh niên 19 tuổi chẳng may bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, số tiền chữa trị vượt ra ngoài khả năng chi trả của gia đình nên rất cần sự chung tay đóng góp của cộng đồng.

Lên đầu trang