UNESCO công nhận Công viên Địa chất Đắk Nông là Công viên Địa chất Toàn cầu

(CAO) Công viên Địa chất Đắk Nông đã lọt vào danh sách công viên địa chất toàn cầu được UNESCO công nhận cùng với gần 150 công viên khác tại 41 quốc gia trên thế giới.

Lên đầu trang