Bà chủ quán bắp rang kiêm đại lý bán "cỏ Mỹ"

(CAO) Kiểm tra quán bắp rang, cơ quan chức năng phát hiện có 16 gói cỏ Mỹ.

Lên đầu trang