Chuyện những người "trở về từ cõi chết" - kỳ 1: "Người chết" tự đọc điếu văn

(CAO) Khoảng năm 2006, trong buổi trà dư tửu hậu, anh Bảy Năm, lúc bấy giờ giữ chức Bí thư Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Cần Thơ, vui miệng: “Xưa giờ, người sống đọc điếu văn cho người chết là thường. Hôm nay, tôi giới thiệu cho các bạn người chết tự đọc điếu văn của mình”.

Lên đầu trang