Bi kịch Forex: Vỡ mộng làm giàu

(CATP) Forex là tên gọi của thị trường kinh doanh sự chênh lệch, giá trị lên xuống của tiền tệ và kim loại quý trên thế giới. Loại hình này đang bị cấm ở Việt Nam, nhưng lại đang thu hút một lượng không nhỏ những nhà đầu tư đổ tiền vào.

Lên đầu trang